เช่าตู้ห้องน้ำคอนเทนเนอร์

รายละเอียดสำหรับตู้เช่า ให้ลูกค้า

กรณีเช่า ห้องน้ำแบ่ง 2 ห้อง ขนาด 1.3 X 2.6 X 2.5 เมตร มีอุปกรณ์ภายในดังนี้

 • ชักโครก, สายฉีด, อ่างล้างมือ
 • ที่ใส่กระดาษชำระและพัดลมดูดอากาศ
 • ระบบท่อน้ำดีและท่อน้ำเสีย (รวมถังเก็บสิ่งปฏิกูล 800 ลิตร)

กรณีซื้อ ห้องน้ำแบ่ง 2 ห้อง ขนาด 1.3 X 2.6 X 2.5 เมตร มีอุปกรณ์ภายในดังนี้

ระบบไฟฟ้า / แสงสว่าง :

 • พัดลมดูดอากาศ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 2 ชุด
 • หลอดไฟ 1 x 18 วัตต์ จำนวน 2 ชุด
 • สวิทซ์ ไฟ 2 จุด และ สวิทซ์ พัดลมดูดอากาศ 2 จุด

ชุดอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ :

 • ชักโครก 2 ชุด
 • อ่างล้างมือ 2 ชุด
 • สายฉีดชำระ 2 ชุด
 • ที่ใส่กระดาษชำระ 2 ชุด
 • เดินระบบท่อน้ำดีและท่อน้ำเสีย (รวมถังเก็บสิ่งปฏิกูลภายในตัว)

ชุดประตู :

 • ประตู PVC บานเกล็ด ขนาด 0.70 x 1.80 . 2 บาน

พื้น :

 • พื้นปูด้วยกระเบื้องห้องน้ำ

L.C.B. Eastern Development Co., Ltd.
75/50 Mu 10, Thungsukla, Sriracha, Chon Buri 20230, Thailand.
Tel: 0 3840 0521  Fax: 0 3840 0521
Sales and rental department: 08 1864 5173, 08 1862 6305

G7website